Saturday, June 7, 2008

"ನನ್ನ ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಸ"


ಕೊಚಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಯಾನ..


ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್... ರಾಜ ಮಲೈ..
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಕಾ ??
ಮುನ್ನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಸವಾರಿ.....

1 comment:

ಮನೋರಮಾ.ಬಿ.ಎನ್ said...

chenda biende mani..koosu kannu hakugu