Tuesday, May 27, 2008

"ಚಿಂತೆ"

ಮನದ ಭಾವಗಳನ್ನು

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕು,

ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ದುಃಖವದು ಕಿಚ್ಚಿನಂತೆ....

ಎದೆಯ ತೆರೆಯಲು ಬೇಕು,

ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು,

ನೋವು ತಾ ಕರಗುವುದು ಮಂಜಿನಂತೆ....

1 comment:

Uma said...

ಕವಿತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರಿ. :)